Norge, Oslo

Adresse: Stasjonsveien 2-4, 776 Oslo

Telefon: 22 92 18 54

E-post: slemdal@bogerud.no

Type forhandler: Bogerud Tekstil